FANDOM


Sur la reto troviĝas petskribo por agnoskigi Esperanton ĉe Unuiĝinta Naciaro. Lanĉita je la 18-a de februaro 2006, je la fino de januaro 2007, ĝi ricevis pli ol 5600 subskribojn.


Esperanta versio de la petskribo Edit

Por: La Unuiĝintaj Nacioj </BR> Imagu mondon kie la homoj el diversaj partoj, povos REKTE KAJ EGALRAJTE interkompreniĝi per komuna lingvo. Tio estas la revo de la homaro. En 1887 D-ro Zamenhof skribis la regulojn de la Lingvo Internacia, Esperanto. Esperanto estas la lingvo plej facile lernebla. Milionoj da homoj tra la tuta mondo eklernis ĝin, kiuj multegaj regule kaj plene uzas ĝin parole aŭ skribe. </BR> En la nuntempa mondo, multaj lingvoj estos formortontaj kaj Esperanto helpos savi ilin. Esperanto malmultigos tradukkostojn. Esperanto jam kapablas disfaligi lingvajn barojn inter la nacioj. Internacia Lingvo estos la plej granda paŝo al tutmonda paco. </BR> Do, ni petas al vi, la Unuiĝintaj Nacioj, aprobu Esperanton kiel vian oficialan internacian lingvon kaj finfine realigi la revon de internacia interkomprenado.

Eksteraj ligoj Edit

 La petskribo (anglalingve)
 Diskutgrupo
 Rezolucio de UNESKO
 Lingva komunikado: kompara esploro farita surterene