FANDOM


Nacilingvaj tradukoj el Esperanto ekzistas de du specoj:

  • nacilingvaj tradukoj de Esperanto-originaloj
  • tradukoj inter du naciaj lingvoj pere de Esperanto kiel ponto-lingvo

Oni tradukas ne nur beletron, sed ankaŭ nebeletrajn verkojn.

Tradukojn de Esperanto-originaloj en naciajn lingvojn registris Willem Verloren van Themaat.


Tradukoj el Esperanto-originalojEdit

En la ĉeĥan lingvonEdit

Esperanto kiel ponto-lingvoEdit

En la ĉeĥan lingvonEdit

  • Janis Rainis: Amo estas pli forta ol morto - Láska je silnější než smrt - el la latva tradukis Ints Ĉaĉe, enĉeĥigis Tomáš Pumpr - manuskripto
  • Maurits Dekker: La mondon ne havas atendejon - Svět nemá čekárnu - el la nederlanda esperantigis Frits Faulhaber - enĉeĥigis Tomáš Pumpr - manuskripto
  • Zilda Gama: En Ombro kaj en Lumo - Ve stínu a ve světle - elportugaligis L. C. Porto Carreiro Neto, enĉeĥigis Vlado Sládeček, Bratislava 2003


El la ĉeĥa lingvoEdit