FANDOM


La membronombroj de UEA indikas, kiom da homoj en iu konkreta jaro (aŭ serio de jaroj) estis membro de Universala Esperanto-Asocio. Ekzistas malsamaj kategorioj; kutime oni kunkalkulas ĉiujn specojn de individuaj membroj unuflanke, kontraste al la kunigita nombro de aligitaj membroj aliflanke. Tiuj lastaj estas - ekde 1934 - aligitaj al UEA pere de la Landaj Asocioj aliĝintaj.

Entute, la nombro de individuaj membroj estis kutime inter sesmil kaj okmil, kun pinto en la 1920aj jaroj (preskaŭ dekmil) kaj malpintoj post la du mondmilitoj. La suma nombro de individuaj kaj aligitaj membroj kreskis dum la alveno de novaj Landaj Asocioj de dekkvinmil en la kvindekaj jaroj ĝis super kvardekmil ĉirkaŭ 1990; ĝi poste refalis al proksimume dekokmil hodiaŭ.

Oni ofte uzas la membronombrojn de UEA por taksi ĝian bonstaton. Kelkfoje oni uzas ilin ankaŭ por prijuĝi la evoluon de la tuta Esperanto-komunumo; tio neglektas la evoluon en la diversaj aliaj organizoj (kp. renkontiĝojn[1] kaj Pasportan Servon[2]) kaj la aplikadon de Esperanto en strukturoj ekster Esperantujo.

Historia superrigardoEdit

De Hodler ĝis Stettler 1908-1934Edit

Hector Hodler origine planis la organizon pensante pri multe pli da homoj, por realigo de la praktikaj servoj. Grandan falon de la membronombro kaŭzis la Financa Reformo de 1912, kiam la Asocio plialtigis la kotizon de 0,75 frankoj (kun Jarlibro 1,50 frankoj) al 2,50 frankoj (aŭtomate kun Jarlibro). El preskaŭ naŭ mil membroj fariĝis iom pli ol ses mil. Speciala membro-kategorio tiam enkondukita fariĝis la garantianto, kiu pagis unufoje minimume 125 frankojn kaj fariĝis ia membro je vivtempo, ricevis Esperanto kaj rajtis kundecidi pri la uzo de la Garantia Kapitalo.[3]

En tiu epoko UEA ankoraŭ havis komercan jaron malsaman de la kalendara, nome, ĝi komenciĝis je la 1-a de novembro kaj finiĝis je la 31-a de oktobro. Membronombroj rilatas - kutime - al tiu lasta dato. Foje oni trovas ankaŭ aliajn datojn.

Ekde Kolonjo 1933Edit

En la batalo pri novorganizo ekestis en 1932/1932 asocio alternativa al UEA, nome Universala Federacio Esperantista. Ĝi nur vivetis, en majo 1933 estis registritaj 3.549 membroj (de la aliĝintaj naciaj societoj).[4]

Laŭ la Interkonsento de Kolonjo en aŭgusto 1933 kaj la nova statuto de 1934 la Landaj Asocioj aligis siajn membrojn al UEA. Komence oni nomis tiujn "simplaj", poste "asociaj" kaj nun "aligitaj" membroj. Ĉar temas pri indiko farata de Landa Asocio, estas malfacile kontroli por UEA ĉu la ciferoj reprezentas ian veron. Unuflanke la Landa Asocio devas pagi por la membroj, aliflanke, indiki troigitan sumon liveras prestiĝon kaj la rajton sendi pli da komitatanoj al la Komitato de UEA.

En la tempo de la skismo (1936-1947) UEA publikigis malofte membronombrojn, ili kutime ne estis fidindaj. En oktobro 1937 Hans Jakob menciis en Esperanto nombron de 1.300, dum interne en junio 1937 li indikis nur 783 pagintojn, kune kun dumvivaj membroj li taksis mil membrojn (kvankam ne estis memkompreneble ke tiuj vere ankoraŭ konsideris sin UEA-membroj).[5] Dum la milito, de 1940 ĝis 1945, UEA ne kolektis kotizojn.

Internacia Esperanto-Ligo enkondukis la kalendaran jaron kaj publikigis la membronombrojn laŭmonate en la revuo kaj krome en laŭlanda tabelo. Ekde 1940 (ŝanĝiĝo de Statuto) la Landaj Asocioj ne plu devas pagi por ĉiuj siaj membroj, sed nur por tiuj, kiuj ne estas samtempe individuaj membroj de la Ligo.[6] UEA ekde 1947 transprenis tion.

FaktorojEdit

La membrokvantoj estiĝas sub certaj faktoroj, kiuj estu konsiderataj dum la interpretado.

Pri la individuaj membroj, registrataj ĉe la Centra Oficejo aŭ pere de Ĉefdelegito aŭ Peranto, validas ke la nombro povas esti influata de:

 • Ĝenerala ekonomia situacio
 • Membrovarba kampanjo, instigo al Ĉefdelegitoj kaj Landaj Asocioj varbi
 • Alteco (plialtigo) de la kotizoj
 • Kreo de nova (pli alloga, eble malpli kosta) membrokategorio
 • Loko (kaj sekve grandeco) de la UK, ĉar membroj ricevas rabaton
 • Membrigoj fare de Fondaĵo Canuto

Rilate al la nombroj de aligitaj membroj necesas konscii:

 • same la ĝenerala ekonomia situacio
 • same la alteco de la kotizo, ĉi-foje en la Landa Asocio
 • aliĝo aŭ perdo de novaj Landaj Asocioj
 • diligenta aktualigo de la membronombroj, kiam la Landaj Asocioj raportas al la Centra Oficejo
 • prefero de kelkaj Landaj Asocioj indiki tro altan nombron, akceptante la pagon por tio
 • malsamaj niveloj de ligiteco al Esperanto - kelkaj asocioj temas nur pri Esperanto, ĉe aliaj (specife en orienta Eŭropo dum la okdekaj jaroj) la tegmenta asocio estis ĝenerale kultura; aliĝi en la Esperanto-fako estis nura aldonaĵeto
 • precipe grandaj Landaj Asocioj ne emas pene kontroli kiuj aligitaj membroj estas jam individuaj kaj akceptas pagi fakte tro; malgrandaj emas minuskalkuli la individuajn, ĉar por ili oni ne devas pagi la kotizon de aligita membro

El la faktoroj por aligitaj membroj speciale du forte influis la statistikon sube videblan (vidu la klarigon en la posta alineo):

 • Novaj asocioj en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj.
 • Grandaj asocioj en orienta Eŭropo dum la okdekaj jaroj.

Indiko por la bonstato de UEA kaj movadoEdit

Vidu Nombro de Esperanto-parolantoj kaj Statistiko de Esperantujo

La membronombroj estas unu indiko por la bonstato de UEA. Tamen gravas ankaŭ aliaj faktoroj, kiel la financa situacio kaj la nombro de tiuj membroj kiujn UEA povas vere aktivigi por kunlabori.

Laŭ la Aligitaj Membroj (AM) pere de la Landaj Asocioj la maksimumo estis en la jaro 1987 kun 36.351 homoj. Antaŭe okazis okjara kresko ekde ĉ. 25 mil AM en 1979; post la pinta jaro 1987 la nombro refalis ene de sep jaroj al 14.495 en 1994. La posta malkresko al 11.732 en 2006 okazis malpli rapide. Nuntempe la nombro de Aligitaj Membroj estas simila al la stato meze de la 1950aj jaroj; indas noti, ke UEA hodiaŭ havas ĉ. 60 Landajn Asociojn, dum en la kvindekaj jaroj estis ĉ. 20. La mezuma membronombro en la unuopaj landoj do malkreskis. Kiel ekzemplon vidu la statistikojn pri la membraro en Francio kaj Germanio.

La kresko kaj malkresko inter 1979 kaj 1994 estis plejparte efiko de la evoluo en orienta Eŭropo: la tieaj Esperanto-asocioj indikis tre altajn nombrojn kaj pagis por ili per ŝtata mono. La nombroj rapide malkreskis, post kiam la komunistaj reĝimoj falis (ĉ. 1989).

Okazis kresko de la nombro de Aligitaj Membroj en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj, de ĉ. dek mil al ĉ. dudek kvin mil membroj. La ĉefa kresko koncentriĝis al kvinjara periodo, de 10.723 en 1954 al 25.146 en 1959. Tio ŝajnas indiki progreson - sed la kaŭzo estis nur la aliĝo de novaj Landaj Asocioj: Ekzemple en 1955 aliĝis la germana, finna kaj pola asocioj kaj tiu de Bosnio kaj Hercegovino, en 1956 alvenis la Japana Esperanto-Instituto kaj la bulgara asocio - pluraj el ili kun granda membraro. En 1953 UEA havis ĉ. 20 Landajn Asociojn, dum en 1964 ĝi havis ĉ. 29. Fakte multaj Landaj Asocioj jam dum tiu tempo spertis malkreskon aŭ stagnadon, ekzemple la franca asocio havis 1243 membrojn en 1953 kaj preskaŭ same 1271 membrojn en 1972.

Uzi la nombrojn por taksi la bonstaton de la movado aŭ de la komunumo havas la problemon, ke ne nur evoluas la nombro de membroj en unuopaj asocioj aŭ neformalaj grupoj, sed ankaŭ la kvanto de grupoj entute kaj la kampoj de Esperanto-uzado. Tial la membronombroj de UEA estas nur unu el multaj indikiloj por la statistiko de Esperantujo; ekzistas krome ekzemple informoj pri la kvanto de Esperanto-teksto en la interreto[7], pri la nombro de Esperanto-parolantoj laŭ ŝtataj censoj aŭ pri la nombro de disertacioj pri aspektoj de Esperanto.

Humphrey Tonkin supozis, ke la Esperanto-parolantoj trovas aliajn, malpli formalajn metodojn por interagi (ol membrecon en UEA).[8] Krom interreto indas mencii ankaŭ la internaciajn renkontiĝojn, la kreskantan fenomenon de denaskuloj, la muzikan kulturon, la uzadon de Esperanto ekster Eŭropo kaj la sciencan literaturon pri Esperanto.

Diagramo kaj tabelo de la suma membraro ekde 1908Edit

Jaro Individuaj
Membroj
Aligitaj
Membroj
Membroj
sume
Fonto
1908 1.223 / [9]
1909 5.500 / [10]
1910 7.500 / [11]
1911 7.804 / [12]
1912 8.800 / [13]
1913 6.275 / [14]
1914 7.233 / [15]
1915 2.704 / [16]
1916 2.723 / [17]
1917 2.456 / [18]
1918 1.958 / [19]
1919 3.114 / [20]
1920 3.894 / [21]
1921 5.579 / [22]
1922 6.253 / [23]
1923 6.332 / [24]
1924 8.265 / [25]
1925 9.424 / [26]
1926 8.687 / [27]
1927 9.100 / [28]
1928 9.095 / [29]
1929 9.113 / [30]
1930 9.062 / [31]
1931 8.835 / [32]
1932 8.619 / [33]
1933 7.809 UFE: 3.549 [34]
1934 6.723 9.862 16.585 [35]
1935 4.417 11.815 16.232 [36]
1936 3.600 8.700 12.300 [37]
1937 IEL: 3.057
UEA: 783
IEL: 9.983 13.040 [38]
1938 IEL: 3.057 IEL: 9.983 13.040 [39]
1939 IEL: 3.143
UEA: 628
IEL: 8.353 11.496 [40]
1940 IEL: 2.088
UEA: 426
IEL: 2.161 4.249 [41]
1941 IEL: 1.373 IEL: 2.749 4.122 [42]
1942 IEL: 1.487 IEL: 2.702 4.189 [43]
1943 IEL: 1.796 IEL: 3.063 4.859 [44]
1944 IEL: 2.208 IEL: 3.178 5.386 [45]
1945 IEL: 3.591 IEL: 4.675 8.266 [46]
1946 IEL: 5.810
UEA: 355
IEL: 9.950 16.760 [47]
1947 7.010 8.995 16.005 [48]
1948 6.120 11.587 17.707 [49]
1949 5.927 12.822 18.749 [50]
1950 5.723 8.988 14.711 [51]
1951 6.094 8.849 14.943 [52]
1952 5.738 10.447 16.185 [53]
1953 5.776 11.085 16.861 [54]
1954 6.103 10.723 16.826 [55]
1955 6.201 15.033 21.234 [56]
1956 6.502 18.106 24.608 [57]
1957 7.587 19.551 27.138 [58]
1958 6.813 20.844 27.657 [59]
1959 7.442 25.146 32.588 [60]
1960 7.187 22.843 30.030 [61]
1961 7.268 23.263 30.531 [62]
1962 7.169 25.291 32.460 [63]
1963 7.473 26.472 33.945 [64]
1964 7.139 25.048 32.187 [65]
1965 7.260 24.331 31.591 [66]
1966 7.511 24.993 32.504 [67]
1967 7.169 24.714 31.883 [68]
1968 7.107 25.273 32.380 [69]
1969 7.111 26.472 33.583 [70]
1970 6.832 26.045 32.877 [71]
1971 6.999 24.555 31.554 [72]
1972 7.051 25.591 32.642 [73]
1973 7.302 25.414 32.716 [74]
1974 6.543 25.890 32.433 [75]
1975 6.025 26.008 32.033 [76]
1976 6.018 25.650 31.668 [77]
1977 6.099 25.677 31.776 [78]
1978 6.215 24.828 31.043 [79]
1979 6.277 24.533 30.810 [80]
1980 6.629 27.554 34.183 [80]
1981 6.727 29.828 36.555 [80]
1982 6.556 29.768 36.624 [80]
1983 6.446 31.062 37.508 [80]
1984 6.272 32.923 39.195 [80]
1985 6.536 33.020 39.556 [80]
1986 6.679 33.910 40.589 [80]
1987 7.291 36.351 43.642 [80]
1988 7.203 35.945 43.148 [80]
1989 7.355 32.474 39.829 [80]
1990 7.645 25.224 32.869 [80]
1991 8.071 19.146 27.217 [80]
1992 7.783 18.808 26.591 [80]
1993 7.272 16.041 23.313 [80]
1994 7.018 14.495 21.513 [80]
1995 7.237 13.808 21.045 [80]
1996 7.284 13.314 20.598 [80]
1997 7.113 13.018 20.131 [80]
1998 7.360 12.812 20.172 [80]
1999 7.074 12.096 19.170 [80]
2000 6.583 12.522 19.105 [80]
2001 6.428 14.889 21.317 [80]
2002 5.713 10.549 16.262 [81]
2003 5.714 11.264 16.978 [81]
2004 5.854 12.148 18.002 [82]
2005 6.107 12.253 18.360 [83]
2006 6.066 11.732 17.798 [83]
2007 6.011 11.477 17.488 [84]
2008 5.702 12.492 18.194 [85]

Individua membraro laŭ landoj Edit

La membronombroj estas indikitaj kutime laŭ la publikigo en la revuo Esperanto. Tie oni informas pri la stato fine de la koncerna jaro (eblas aliĝi ĉe UEA kiel IM ankaŭ post la fino de iu jaro kaj ricevi ekzemple la kompletan revukolekton).

La plimulton de la kotizoj pagas la unuopuloj, kelkajn pagas fondaĵoj. Informoj pri la parto, kiun pagas la fondaĵoj, kutime ne publikiĝas kun la membrostatistiko.

Lando '08
[86]
 
97-07
 
'07
[87]
 
'06
[88]
 
'05
[89]
 
'04
[90]
 
'03
[91]
 
'02
[92]
 
'01
[93]
 
2000
[94]
 
1999
[95]
 
'98
[96]
 
'97
[97]
 
'96
[98]
 
Afganio 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanio 11 11 12 12 13 10 16 14 33 18 19 20
Alĝerio 4 3 2 2 2 2 6 4 2 2 2 3
Andoro 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angolo 6 4 0 3 2 2 1 2 1 3 4 4
Argentino 30 28 29 31 28 40 57 58 67 68 68 49
Armenio 11 11 10 10 10 13 10 10 16 15 13 4
Aŭstralio -29%
(-5%)
[99]
56 56 62 54 54 53 55 59 71 74 79
[100]
79
Aŭstrio -22% 42 45 45 49 50 49 47 50 51 51 54 60
Azerbajĝano 0 0 5 5 5 3 1 3 1 1 1 1
Bangladeŝo 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Barejno 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Belgio 159 -16% 148 174 171 158 148 143 164 164 185 191 177 199
Belizo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Benino 11 9 11 12 11 9 7 7 7 8 7 7
Bermudo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bjelorusio 7 9 10 3 6 4 9 9 16 19 17 11
Bolivio 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5
Bosnio-Hercegovino 18 23 19 16 16 16 48 48 45 44 45 33
Brazilo 337 -34% 344 360 365 394 404 525
[101]
517 493 551 511 525 525
Britio 153 -40% 149 171 169 176 166 158 193 207 230 229 249 272
Bulgario -14% 49 51 49 54 53 58 76 74 73 65 57 52
Burkina Faso 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Burundio 10 8 8 7 17 3 1 0 2 1 0 2
Cipro 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ĉadio 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ĉeĥio 82 -32% 76 93 96 73 77 66 88 88 102 129 111 144
[102]
Ĉilio 11 8 6 6 6 5 5 5 8 5 4 6
Ĉinio
kp. Honkongo
kaj Tajvano
127 -41% 112 132 131 159
[103]
124 117 94 186 187 190 190 170
Danio 97 -1% 91 97 87 88 90 79 84 89 108 93 92 97
Domingo 2 2 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0
Ebura Bordo 3 3 1 3 2 2 2 5 3 5 3 5
Egiptio 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 1
Ekvadoro 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2
Estonio 23 23 34 25 27 32 31 36 40 49 39 35
Filipinoj 5 2 0 0 0 1 1 2 5 4 4 2
Finnlando 136 -42% 156 167 176 185 200 194 204 222 234 246 268 269
Francio 583 -17% 548 670 665 588 601 580 675 651 686 894
[104]
660 701
Gabono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganao 4 5 7 8 8 8 8 7 3 5 5 5
Germanio 534 -18% 514 546 568 558 549 535 555 572 587
[105]
602 626 651
Greklando 17 17 16 17 16 17 19 22 23 26 21 18
Gvatemalo 1 2 2 2 2 2 8 8 6 5 9 5
Gvineo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haitio 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hinda Unio 15 22 19 27 19 11 23 23 26 20 19 17
Hispanio 147 -17% 143 186 154 163 142 147 143 157 190 190 173 193
Honduro 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0
Honkongo 4 3 3 4 4 4 4 6
Hungario 113 -16% 100 111 112 85 85 77 104 136 122 116 119 136
Indonezio 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 4 5
Irako 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Irano -40%
(-33%)
[106]
49 39 44 43 30 38 67 63 69 73 81 58
Irlando 13 13 14 17 16 15 14 18 14 13 16 15
Islando 23 25 28 27 24 27 28 29 32 36 37 37
Israelo +0% 71 77 79 71 74 69 86 81
[107]
65 71 71 75
Italio 208 -32%
(-23%)
[108]
204 284
[109]
223 196 204 185 218 223 253 259 300 269
Japanio 402 +110%
(+0%)
[110]
858
[111]
410 401 368 376 335 363 389 409 415 408 420
Jordanio 3 1 1 1 0 0 7 5 0 0 0 0
Jugoslavio
kp. Serbio kaj
Montenegro
33 45 49 53 59 69 70
Kamboĝo 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Kamerunio 6 4 5 3 3 4 7 6 6 6 7 5
Kanado 75 -8% 73 76 71 77 65 66 66 61 79 73 79 81
Kanarioj 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Kartvelio 1 1 1 1 1 1 0 2 4 7 4 2
Kazaĥio 9 7 4 4 2 5 5 4 7 6 7 6
Kenjo 1 2 1 0 1 1 0 0 3 3 2 4
Kolombio 11 12 9 7 7 9 29 23 22 20 19 10
Komoroj 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Kongo, Dem. Resp. 13 12 41 25 10 15 11 15 14 10 14
Kongo, (Pop.) Resp. 4 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2
Kongolando 2
Korea Resp. +41%
(-38%)
[112]
93
[113]
48 34 65
[114]
40 40 45 55 61 43 66 78
Kostariko 4 6 5 6 6 7 13 11 17 9 6 4
Kroatio -29% 61 78 65 63 62 77 161
[115]
88 109 89 86 84
Kubo +20% 48 47 45 37 23 88
[116]
55 53 51 46 40 35
Kuvajto 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Latvio 21 20 24 19 15 17 18 18 21 21 19 35
Libano 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 0
Libio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Liĥtenŝtejno 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Litovio +174%
(-13%)
[117]
47 56 117
[118]
112 44 27 33 38 51 64 27 44
Luksemburgio 16 12 12 13 13 12 13 14 13 13 12 11
Madagaskaro 9 16 10 9 10 15 6 12 12 12 10 5
Makedonio 5 5 8 9 9 5 16 14 23 12 13 14
Malajzio 3 3 3 2 2 0 4 3 2 2 1 0
Malavio 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malio 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Malto 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3
Maroko 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Maŭritanio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Meksiko +131% 30 22 18 24 15 18 15 18 11 12 13 11
Moldavio 5 4 3 3 2 1 1 1 6 3 3 3
Mongolio 6 6 7 4 4 3 5 4 6 5 4 6
Nederlando 254
[119]
-32% 249 262 260 262 259 241 321 337 349 356 365 384
Nepalo +10% 11 13 14 16 10 10 12 12 10 9 10 11
Niĝerio 6 6 10 9 13 6 17 14 16 23 24 20
Niĝerlando 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikaragvo 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4
Norvegio -46% 39 44 49 56 63 57 65 66 70 76 72 76
Nov-Kalendonio ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov-Zelando -3% 33 33 30 34 35 44 31 32 36 33 34 32
Okcidenta Samoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omano 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pakistano 23 32 11 12 14 15 23 18 18 15 25 15
Panamo 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1
Papua Novgvineo 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 2 2
Paragvajo 1 2 4 3 0 0 1 2 1 1 1 1
Peruo 7 3 6 6 6 2 6 6 6 6 4 3
Pollando 120 -15% 100 134 170 92 81 81 125 138 150 172 118 191
Portoriko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Portugalio 8 11 10 7 12 9 16 17 16 19 19 22
Reunio 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ruando 2 2 2 6 1 1 1 2 3 1 1 1
Rumanio -48% 29 32 35 36 35 31 44 48 57 101 56 53
Rusio 209 -34% 151 167 239 167 167 135 141 135 170 228 228 212
Salvadoro 1 1 0 0 1 0 6 7 2 1 1 0
Samoo 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
San-Marino 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Saŭda Arabio 2 0 0 0 0 0 1 3 1 3 1 1
Senegalio 2 3 1 3 9 8 1 9 14 7 9 6
Serbio kaj
Montenegro[120]
(kp. Jugoslavio)
39 47 31 33 36
Singapuro 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 7
Sirio 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Slovakio 31 26 31 27 32 24 31 35 32 38 43 48
Slovenio 19 24 22 22 20 19 18 18 26 24 27 27
Srilanko 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 4 5
Sud-Afriko 6 6 6 9 8 8 9 7 10 10 10 8
Svazilando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Svedio 154 -35% 164 169 188 190 215
[121]
201 195 238 255 226 252 265
Svislando 85 -41%
(-20%)
[122]
81 111 98 102 110 117 121 128 134 141 138 139
Taĝikio 7 7 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2
Tajlando 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Ĉinio (Tajvano) 25 18 2 2 2 0 3
Tanzanio 13 13 11 17 23 22 22 12 15 9 4 9
Togolando 20 23 36 33 38 45 50 52 10 26 34 12
Tunizio 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3
Turkio 3 2 1 1 2 14 6 6 4 4 5 6
Ugando 3 3 0 0 6 1 1 1 0 0 1 1
Ukrainio +7% 44 45 45 36 32 34 48 40 49 44 41 32
Unuiĝ. Arab.
Emiratoj
1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Urugvajo 7 7 8 9 12 8 8 8 9 8 7 8
Usono 314 -17% 330 361 363 373 371 358 371 352 389 400 399 417
Uzbekio 3 2 4 3 3 4 8 7 9 6 6 6
Venezuelo 10 12 12 14 16 14 21 20 19 18 17 18
Vjetnamio 78
[123]
+186%
(+163%)
[124]
83
[125]
58 46 46 46 38 57 52 42 38 29 22
Zairio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Zambio 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0
Zimbabvo 1 2 2 3 5 3 1 1 1 1 1 1

Fontoj kaj rimarkojEdit

 1. Unusemajnaj renkontiĝoj en Germanio 1957 - 2006
 2. Pasporta Servo 1974 - 2004
 3. Die neutrale Sprache, p. 65.
 4. Die neutrale Sprache, p. 122.
 5. Die neutrale Sprache, p. 151.
 6. Die neutrale Sprache, p. 226.
 7. Grefenstette kaj Nioche
 8. Humphrey Tonkin: Lingvo kaj popolo. Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado, Rotterdam: UEA, 2006, p. 12. "Ni ne pensu, ke la membroperdo en UEA en la lastaj jaroj (kun kompreneble periodaj malgrandaj altiĝoj) okazas pro manko de allogo de Esperanto: ĉefe temas pri tio, ke la homoj trovas aliajn manierojn, pli neformalajn ol antaŭe, por interagi kaj interkomunikiĝi - ĉefe interretajn rimedojn."
 9. 1-a de aŭgusto 1908. Vd.: Oficiala Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio (U.E.A.) por 1908. Unua eldono, s.l. s.j., p. 23.
 10. 15-a de decembro 1909. Vd.: Oficiala Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio (U.E.A.). Kvara eldono (1-a serio) Januaro 1910, s.l. s.j., p. 121.
 11. Por la 15-a de novembro 1910. Vd.: UEA: Oficiala Jarlibro 1911, Ĝenevo s.j., p. 135.
 12. UEA: Oficiala Jarlibro 1912, Ĝenevo s.j., p. 169.
 13. Por la 31-a de oktobro 1912. Vd.: UEA: Oficiala Jarlibro 1913, Ĝenevo s.j., p. 39.
 14. Por la 31-a de oktobro 1913. Vd.: UEA: Oficiala Jarlibro 1914, Ĝenevo s.j., p. 34.
 15. Por la 1-a de julio. Statistiko de la membroj de UEA, en: Esperanto, 20-a de julio 1914, p. 210/211.
 16. "Dum 1914". Vd.: UEA: Oficiala Jarlibro 1916, Ĝenevo s.j., p. 32.
 17. Esperanto dum la milito. 1917. Dua jara raporto de Universala Esperanto-Asocio, Ĝenevo s.j. [subskribite je 1-a de decembro 1917], p. 14.
 18. Esperanto dum la milito. 1917. Dua jara raporto de Universala Esperanto-Asocio, Ĝenevo s.j. [subskribite je 1-a de decembro 1917], p. 14.
 19. UEA: Oficiala Adresaro. Delegitoj, vicdelegitoj, grupoj kaj jara raporto. 1919, Ĝenevo s.j. [subskribite je majo 1919], p. 4.
 20. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 21. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 22. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 23. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 24. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 25. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 26. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 27. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 28. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 29. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 30. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 31. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 32. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 33. Enciklopedio de Esperanto, p. 548.
 34. UEA: Die neutrale Sprache, p. 148. UFE: Majo 1933, vd. Die neutrale Sprache, p. 122.
 35. Jubilea Jarlibro de la Esperanto-Movado 1937, Ĝenevo s.j., p. 76.
 36. Statistiko laŭlanda de la Membraro de U.E.a. en 1935, en: Jarlibro de la Esperanto-Movado 1936, Ĝenevo s.j., p. 20/21.
 37. Jubilea Jarlibro de la Esperanto-Movado 1937, Ĝenevo s.j., p. 76.
 38. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111. UEA: Junio 1937, vd. Die neutrale Sprache, p. 151.
 39. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 40. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111. UEA: Die neutrale Sprache, p. 151.
 41. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111. UEA: Die neutrale Sprache, p. 232.
 42. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 43. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 44. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 45. Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 46. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 47. IEL: Esperanto, aprilo 1952, p. 111. UEA: Die neutrale Sprache, p. 232.
 48. Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 49. Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 50. Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 51. Esperanto, aprilo 1952, p. 111.
 52. Esperanto, 1952, p. 62.
 53. Esperanto, 1954, p. 62.
 54. Esperanto, 1954, p. 62.
 55. Esperanto, 1955, p. 72.
 56. Statistiko pri nia Membraro en 1955, en: Esperanto, marto 1956, p. 52/53.
 57. Statistiko pri nia Membraro en 1956, en: Esperanto, marto 1957, p. 52/53.
 58. Statistiko pri nia Membraro en 1957, en: Esperanto, marto 1958, p. 46/47.
 59. Statistiko pri nia Membraro en 1958, en: Esperanto, marto 1959, p. 56/57.
 60. Jarlibro, dua parto 1960, p. 34.
 61. Statistiko pri nia Membraro en 1960, en: Esperanto, marto 1961, p. 54/55.
 62. Statistiko pri nia Membraro en 1961, en: Esperanto, marto 1961, p. 58/59.
 63. Statistiko pri nia Membraro en 1962, en: Esperanto, marto 1963, p. 57/58.
 64. Statistiko pri nia Membraro en 1963, en: Esperanto, marto 1964, p. 54/55.
 65. Statistiko pri nia Membraro en 1964, en: Esperanto, marto 1965, p. 56/57.
 66. Statistiko pri nia Membraro en 1965, en: Esperanto, marto 1966, p. 58/59.
 67. Oficiala Informilo, n-ro 400, 1968-02-01, en: Esperanto, marto 1967, p. 50/51.
 68. Oficiala Informilo, n-ro 400, 1968-02-01, en: Esperanto, marto 1968, p. 42/43.
 69. Oficiala Informilo, n-ro 421, 1969-02-01, en: Esperanto, marto 1969, p. 58.
 70. Oficiala Informilo, n-ro 432, 1970-02-01, en: Esperanto, marto 1971, p. 50/51.
 71. Oficiala Informilo, n-ro 442, 1971-01-01, en: Esperanto, februaro 1971, p. 39.
 72. Oficiala Informilo, n-ro 464, 1973-01-01, en: Esperanto, februaro 1973, p. 39.
 73. Oficiala Informilo, n-ro 464, 1973-01-01, en: Esperanto, februaro 1973, p. 39.
 74. Laŭlanda membrostatistiko por 1973, en: Esperanto, julio-aŭgusto 1974, p. 138.
 75. La membraro de UEA en 1974, en: Esperanto, marto 1975, p. 59.
 76. La membraro de UEA en 1975, en: Esperanto, aprilo 1976, p. 78.
 77. La membraro de UEA en 1976, en: Esperanto, marto 1977, p. 58.
 78. La membraro de UEA en 1977, en: Esperanto, marto 1978, p. 66.
 79. La membraro de UEA en 1979, en: Esperanto, marto 1979, p. 58.
 80. 80,00 80,01 80,02 80,03 80,04 80,05 80,06 80,07 80,08 80,09 80,10 80,11 80,12 80,13 80,14 80,15 80,16 80,17 80,18 80,19 80,20 80,21 80,22 http://esperanto.org/Ondo/Nov03-17.htm
 81. 81,0 81,1 http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gaz179.html
 82. http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gaz202.html
 83. 83,0 83,1 http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=258
 84. http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=284
 85. http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=318
 86. UEA gazetara komuniko n-o 318
 87. Revuo Esperanto, aprilo 2008, n-ro 1213 (4), p. 84
 88. Revuo Esperanto, aprilo 2007, n-ro 1202 (4), p. 80
 89. Revuo Esperanto, aprilo 2006, n-ro 1191 (4), p. 79
 90. Revuo Esperanto, aprilo 2005, n-ro 1180 (4), p. 79
 91. Revuo Esperanto, junio 2004, n-ro 1171 (6), p. 126
 92. Revuo Esperanto, junio 2003, n-ro 1160 (6), p. 130
 93. Revuo Esperanto, julio-aŭgusto 2002, n-ro 1149 (7), p. 126
 94. Revuo Esperanto, aprilo 2001, n-ro 1135 (4), p. 66
 95. Revuo Esperanto, aprilo 2000, n-ro 1124 (4), p. 66
 96. Revuo Esperanto, aprilo 1999, n-ro 1113 (4), p. 126
 97. Revuo Esperanto, aprilo 1998, n-ro 1102 (4), p. 79
 98. Revuo Esperanto, aprilo 1997, n-ro 1091 (4), p. 66
 99. De 2000 al 2007 (pro la aparte altaj nombroj post la UK 1997 en Aŭstralio)
 100. UK 1997
 101. UK 2002
 102. UK 1996
 103. UK 2004
 104. UK 1998
 105. UK 1999
 106. De 1996 al 2006 (pro la aparte alta nombro 1997 en Irano)
 107. UK 2000
 108. De la mezumo 1996 kaj 1998 al 2007 (pro la aparte alta nombro 1997 en Italio)
 109. UK 2006
 110. De 1997 al 2006 (pro la UK 2007 en Japanio)
 111. UK 2007
 112. De 1996 al 2006 (pro la aparte alta nombro 2007 en Korea Resp.)
 113. UK 2007 en Japanio
 114. UK 2004 en Ĉinio
 115. UK 2001
 116. UK 2002 en Brazilo
 117. De la mezumo 1996 kaj 1998 al 2007 (pro la aparte malalta nombro por 1997 en Litovio)
 118. UK 2005
 119. UK 2008
 120. 2003 "Serbio kaj Montenegro", 2004-5 "Serbio-Montenegro", 2006-7 "Serbio"
 121. UK 2003
 122. De 1996 al 2006 (pro la aparte malalta nombro 2007 en Svislando)
 123. IJK 2007
 124. De 1996 al 2006 (pro la aparte alta nombro 2007 en Vjetnamio)
 125. IJK 2007

Vidu ankaŭEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki