FANDOM


Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn La Espero el Koreio kaj La Espero (Svedio). 20px


La Espero
Flag of Esperanto
nacia himno
lando Flag of Esperanto Esperantujo
kantoteksto L. L. Zamenhof
muziko Félicien Menu de Ménil
ekde 1891

La Espero estas la himno de la esperanta movado.

Ekesto kaj statusoEdit

L. L. Zamenhof (1859-1917) skribis la vortojn kaj, inter dek-duo da arioj, tiu komponita de la franco Félicien Menu de Ménil, marŝa venkmelodio fariĝis la plej fama, kvankam neniam oficiale aprobita fare de Universala Kongreso. Tiu preskaŭ militisma melodio ne estis la ario, per kiu la poemo unue kantiĝis. La unuan, nemarŝan melodion, komponis jam en 1891 la svedo Cl. Adelsköld. Dum la 1-a UK 1905 estis proponitaj du himnoj: tiu de Adelsköld kaj tiu de Ménil. Neniu el ili estis definitive akceptita kiel oficiala. La koncerna decido estis jena: ". . . la demando pri la universala himno estas prokrastata ĝis la venonta kongreso".

La Konstitucio de la Esperanta Civito oficialigis ĝin (tamen kun alia partituro: arĉoj kaj flutoj, anstataŭ tamburoj kaj trumpetoj).

KontraŭulojEdit

Ĉefe en Eŭropo kelkaj homoj kontraŭas al uzo de "La Espero" kiel himno. Al nuntempaj eŭropanoj himnoj estas signoj de nacioj, sed en aliaj lokoj, tiu ligo ne estas tiel klara. En Brazilo, ekzemple, ĉiuj sportaj kluboj havas siajn proprajn himnojn, kiujn oni kantas, ekzemple, dum futbalaj ludoj.

<tr><td>

La EsperoEdit

Tonsilabe, melodio de Adelsköld (1896)Edit

# Espero. Himno Esperanta: <&: Komponis Cf Adelsköld.> <[Do]=D, 1,2:>
(MiiSo /dooTi reedo /SooMi FaalMi /Re ehh; /LaaLa TiiTi /DooDo TIILA /Mi iih; /FaaTI TiiLa /SooFa MiiRe /Do do; /TiiLa LaaTI /LaaDo SooTI /Do Do; /dooTi TiiMi /MilFiSi dooTi /Ti La /TiiLa SooDo /MiiSo LaaTi /do do;)
+ (&: En la /mondon venis /nova se2n/to ; /tra la mondo /iras forta /voko ; /per flugiloj /de facila /vento ; /nun de loko /flugu ĝi al /loko ; /per flugiloj /de2 facila /vento ; /nun de loko /flugu ĝi al /loko ....)

Tonsilabe, melodio de MenilEdit

# La Espero: <&: La himno de Esperanto. Teksto de L. L. Zamenhof. Komponis F. de Menil.> <Tempo de marso, 1,75: [do]=g>
(#A: 3* ;SoooSo /So Mih doooSo miiido /so o mih; Sooodo /mi doh sooomi miiire /re e doh; SoooSo /So Mih doooSo miiido /so o mih; Tiiimi /so mih sooofi miiiri /fi i mih; miiimi /fa La TiTi dore /So o Lah; LaaaLa /Ti do reeere riiiri /mi i fah; SoooSo /So Mi doooSo miiido /so o fah; faaafa /mi Soh miiire '1,2 faaaTi /re e doh; '3 faaala /so o doh;)
+ (#B: 3* ;SoooSo /So Mih doooSo miiido /Ti i doh; Sooodo /mi doh TiiiTi dooodo /Ti i doh; SoooSo /So Mih doooSo miiido /Ti i doh; TiiiTi /Ta Tih TiiiLa SoooFi /La a Soh; miiimi /fa La TiTi dore /So o Lah; LaaaLa /Ti do reeedo TiiiLa /Si i Soh; SoooSo /So Mi doooSo miiido /La a reh; reeeTi /do Soh '1,2 SoooFa LaaaSo /Fa a Mi; '3 doooTi LaaaFa /So o doh;)
+ (&: '1 En la /mondon venis nova /sento ; tra la /mondo iras forta /voko ; per flu/giloj de facila /vento ; nun de /loko flugu ĝi al /loko ; Ne al /glavo sangon soi/fanta ; ĝi la /homan tiras fami/lion ; al la /mond' eterna mili/tanta ; ĝi pro/mesas sanktan harmo/nion.
'2 Sub la sankta signo de l' espero ; kolektiĝas pacaj batalantoj ; kaj rapide kreskas la afero ; per laboro de la esperantoj ; Forte staras muroj de miljaroj ; inter la popoloj dividitaj ; sed dissaltos la obstinaj baroj ; per la sankta amo disbatitaj.
'3 Sur neŭtrala lingva fundamento ; komprenante unu la alian ; la popoloj faros en konsento ; unu grandan rondon familian ; Nia diligenta kolegaro ; en laboro paca ne laciĝos ; ĝis la bela sonĝo de l' homaro ; por eterna ben' efektiviĝos.)

MuziknoteEdit

Dosiero:La espero.jpg

Tekste (vortopece)Edit

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.


Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.


Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

Sondokumentoj Edit

Retaj ligilojEdit
an:La Espero ca:La Espero cs:La Espero de:La Espero en:La Espero es:La Espero fi:La Espero fr:La Espero he:המנון תנועת האספרנטו it:La Espero ja:ラ・エスペーロ ko:라 에스페로 nl:La Espero pl:La Espero pt:La Espero sk:La Espero sv:Esperantohymnen zh:La Espero

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki