FANDOM


35px JES
Simbolo 130px
Nomo Junulara E-Semajno
Regiono Meza Eŭropo
Periodo Jarfine
Organizanto PEJ kaj GEJ
Ekzistas ekde 2009; kuniĝo de AS kaj IS
Celgrupo Junularo kaj junaj familioj
Informa retpaĝo JES-paĝo (ankoraŭ konstruata)
Fota retpaĝo ankoraŭ neniam okazis

La Junulara E-Semajno (JES) estas novjara junulara esperanto-aranĝo organizata de Pola Esperanto Junularo (PEJ) kaj Germana Esperanto-Junularo (GEJ). La 1-a JES okazos dum la jarŝanĝo 2009/2010 en Zakopane (Pollando). JES estas kuniĝo de du antaŭaj novjaraj junularaj esperanto-aranĝoj – la Ago-Semajno (AS) de PEJ kaj la Internacia Seminario (IS) de GEJ,[1] kiuj okazadis aparte ĝis la jarŝanĝo 2008/2009 (tiam okazis la 7-a AS kaj la 52-a IS). Laŭ ideo de la organizantoj, JES okazadu ĉiujare dum unu semajno en alia loko de Meza Eŭropo (kaj tiel per formo sed ne sezono similu al la IJK). Oficiale tamen la plia sorto de JES, AS kaj IS depost 2010 estas ankoraŭ decidenda.

Historia fonoEdit

Internacia SeminarioEdit

La Internacia Seminario (IS) estis la plej grava junulara esperanto-renkontiĝo organizata de la Germana Esperanto-Junularo (GEJ) ĉiujarfine en malsama germana urbo, de la 27-a de decembro ĝis la 3-a de januaro. La 1-a IS okazis en 1957/1958 en Mainz, la lasta, 52-a IS, en 2008/2009 en Biedenkopf. Dum la tuta tempo la IS ĉiam okazadis sur teritorio de la Federacia Respubliko Germanio.

Krom prelegoj kaj diskutrondoj pri la kadra temo estis ofertataj ankaŭ ĝeneralaj prelegoj, ekskursoj, koncertoj kaj aliaj distraj programeroj (kiel ekzemple la tetrinkejo gufujo). Kulmino de IS ĉiam estis la Silvestra Balo kun danckonkurso. Sian puran seminarian karakteron ĝi kun fluo de la tempo perdis kaj en la 1990-aj jaroj oni komencis nomi ĝin "Internationale Woche" ("Internacia Semajno") en la germana lingvo.

Ago-SemajnoEdit

La Ago-Semajno (AS) estis novjara Esperanto-renkontiĝo organizata de Pola Esperanto-Junularo kaj de la klubo Varsovia Vento. La 1-a AS okazis de la 27-a de decembro 2002 ĝis la 1-a de januaro 2003 en Zakopane (Pollando), kie jam okazis junularaj jarfinaj kunvenoj en la 1990-aj jaroj. Samloke okazis ĉiuj sekvaj, ĝis la 5-a AS, kiu okazis jarŝanĝe de 2006/2007 en Nowy Sącz kaj spertis surprize altan plinombriĝon de la partoprenantaro, kiu tiam atingis pli ol 180. Antaŭe ĉiam temis pri malgranda renkontiĝo kun kutime inter 50 kaj 80 partoprenantoj. La kreskanta tendenco daŭris ankaŭ dum la 6-a AS en Malbork (228 aliĝintoj) kaj la 7-a AS, kiu unuafoje okazis ekster la teritorio de Pollando, en Liptovský Mikuláš (Slovakio). Tiam kunlaboris la Slovaka Esperanto-Junularo kaj la Liptova Esperanto-Klubo kaj laŭ anonco de la organizantoj per tio la AS "komencis mirindan vojaĝon ĉirkaŭ landoj de la Meza Eŭropo".

Rezultoj de la disigoEdit

Unuafoje post longa tempo, la IS spertis abruptan malaltiĝon de la partoprenantnombro en 2005/2006, kiam la 49-an IS en Xanten partoprenis nur ĉirkaŭ 170 partoprenantoj anstataŭ la kutimaj ĉirkaŭ 280-300. Sekvajare, dum la jarŝanĝo de 2006/2007, tiu nombro denove plialtiĝis, sed tio rilatis precipe al la 50-a jubileo de la IS (kiu tiam okazis en Wewelsburg), pro kio multaj gastoj - antaŭaj partoprenintoj kaj GEJ-aktivuloj - estis invititaj. Samtempe okazinta AS en Nowy Sącz travivis subitan kreskon de la partoprenantnombro, kvankam ĝi ne superis la partoprenantnombron de la IS. Ambaŭ nombroj proksimume egalis dum la jarŝanĝo 2007/2008.

Kvankam oni povis konstati, ke la ekzisto de du paralelaj novjaraj renkontiĝoj en Eŭropo - unu en la okcidenta kaj unu en la orienta partoj - havis pozitivan efikon en la pli alta nombro de partoprenantoj de ambaŭ aranĝoj samtempe, ol kiom havadis la IS antaŭe, la partoprenantoj tamen ĝenerale malkontentis pro la ĝena disigo, kiu igis ĉiun esperantiston ĉiujare decidi al kiu el la du aranĝoj li aŭ ŝi iros, kaj sekve kun kiu grupo de la amikoj festos la novan jaron, nekunestante kun multaj aliaj amikoj kiuj decidiĝis por la alia aranĝo. Tio gvidis interalie al ekesto de "aranĝaj turistoj" - homoj kiuj volante sperti la alian aranĝon veturis unufoje al aranĝo pli geografie malproksima de ili, igante tiam la konsiston de la ĉeestantaro de ĉiu el la du aranĝoj ŝanĝiĝanta kaj neantaŭvidebla.

La disigo kaŭzis problemojn ankaŭ al TEJO, kiu kutime okazadis komitatkunsidojn dum la IS, sed ekde la populariĝo de la AS ne plu havis kvorumon en ajna el la aranĝoj. Komitatkunsido de TEJO okazis dum la 6-a AS, sed tiam tio kostis multe da peno pro la neceso nomi multajn anstataŭulojn por tiuj komitatanoj, kiuj tiutempe ĉeesti la IS-n.

Ankaŭ la organizantoj de AS kaj IS plurfoje esprimiĝis malfavore al la ekzisto de tiu "nevolata konkurenco" kaj manifestis reciprokan amikecon kaj kunlaboremon interalie per vendado de la AS-t-ĉemizoj dum la IS, okazigado de Skajpo-konferencoj inter la du aranĝoj kaj simile.

Ekesto de la Junulara E-SemajnoEdit

Naskiĝo de la ideoEdit

La ideo okazigadi anstataŭ la IS kaj AS unu komunan aranĝon ekcirkulis en proponoj de pluraj partoprenantoj jam baldaŭ post ekesto de la disigo, sed pro diversaj kialoj, kiel registaraj subvencioj ricevataj de GEJ por aranĝo okazigata sur la teritorio de Germanio, tia ŝanĝo ne ŝajnis tuj ebla.

La ideo pri JES aperis la 4-an de aŭgusto 2008 en Duga Resa en Kroatio dum la Magiverda Internacia Renkontiĝo. Pli precize ĝi aperis en tiea drinkejo, kie tutan vesperon fruktodone kundrinkis ĉeforganizantoj de la IS kaj AS, Rolf Fantom kaj Łukasz Żebrowski. Krom la ideo mem naskiĝis ankaŭ strategio kiel la celon realigi. Dum sekvaj semajnoj ambaŭ iniciatintoj esploris kaj klopodis konvinki personojn necesajn por la realigo kaj el tiu klopodo rezultis organiza kunveno okazinta en Berlino la 25-an ĝis la 27-an de septembro 2008, kiun partoprenis ankaŭ Agnieszka Rzetelska (PEJ), Julia Hell (GEJ), Paŭlo Ebermann (GEJ) kaj Ireneusz Bobrzak (PEJ). Tie la estraroj de PEJ kaj GEJ finprenis decidon pri okazigo de JES.

La nomoEdit

Kiel nomon de la nova aranĝo oni elektis "Junulara E-Semajno" (tiel literumite). La "E-" en la nomo aludas precipe al Esperanto, sed povas simboli ankaŭ aliajn vortojn, kiel EŭropoEdukado (similan strategion uzas en sia nomo la organizo E@I). Oni klarigis la adopton de tia solvo precipe per ties pli alta taŭgeco por ekstermovadaj subvencipetoj, kie mencio de la vorto "Esperanto" en nomo de la proponata aranĝo foje povas elvoki antaŭjuĝojn. La nomo de la aranĝo tial ne estas "Junulara Esperanto-Semajno", kvankam tio estas unu el la eblaj signifoj kaj komence regis konfuzo pri tio.[2]

Alia nomo kiun oni ŝerce konsideris estas la mallongigo "OS" kiel daŭrigo de "IS" (Internacia Seminario) kaj "AS" (Ago-Semajno), kiuj mem identas kun la vortklasaj finaĵoj por la pasinta kaj nuntempa verbaj tempoj, aludante tiel al la longa historio de la Internacia Seminario kaj la noveco de la Ago-Semajno, dum "OS" identas kun la estonta tempo, prezentante tiel la novan aranĝo kiel aranĝon de la estonteco. Tiu ebleco tamen dekomence ne estis konsiderata serioze kaj jam dum la unua interparolo la iniciatintoj elektis la nomon "JES".

Krome kreo de JES vekis ŝercan diskuton (unue inter JES-organizantoj kaj post oficialigo inter partoprenantoj de IS kaj AS) pri kreo de alternativa aranĝo nomota "NE". La mallongigo laŭ diversaj proponoj povus signifi "Novjara Esperantumado", "Novjara Evento" aŭ "Nebezonata Evento".

Oficiala anoncoEdit

Dosiero:Jes.gravega-anonco-is.jpg

Laŭ originala intenco, ĉiuj informoj pri JES estis tenotaj sekretaj ĝis solena oficialigo. Tamen, la estraro de GEJ menciis planon pri kuniĝo de IS kaj AS jam en sia laborplano por 2009 prezentita dum sia jarĉefkunveno, posttagmeze la 31-an de decembro, do kelkajn horojn antaŭ ĝi. Tie la ĉeestantoj post diskuto aprobis ĝin kadre de la laborplano por la jaro 2009.

La solena oficialigo okazis dum la novjarnokto la 1-an de januaro 2009 je 00:30. Tiam samtempe en la 52-a IS en Biedenkopf kaj en la 7-a AS en Liptovský Mikuláš oni anoncis la decidon kaj oficialigis la aranĝon per prezento de filmeto en kiuj ĉeforganizantoj de JES anoncas la novan eventon.

1-a JESEdit

Laŭ la oficiala anonco (1-a de januaro 2009) kaj posta oficiala komuniko (14-a de januaro 2009),[1] la 1-a JES okazos jarŝanĝe de 2009/2010 en Zakopane (Pollando). La renkontiĝon tie gastigos la sama ejo, kie okazis la unuaj kvar AS-j kaj kie estis organizita amasloĝejo de la 61-a IJK (2005).

Organiza teamoEdit

Organizadon de la 1-a JES gvidos teamo de kvar spertuloj de ambaŭ pasintaj eventoj:[1]

Aliaj jarfinaj E-aranĝoj en meza EŭropoEdit

Krom la 1-a JES jarŝanĝe de 2009/2010 en Meza Eŭropo okazos pliaj Esperanto-aranĝoj: La 26-a Internacia Festivalo (kutime ĉ. 150 plenkreskuloj) organizata de Hans-Dieter Platz, la 8-a Novjara Renkontiĝo (ĉ. 60 infanoj kaj junuloj, ĉ. 80 plenkreskuloj) kaj la unua Novjara Internacia Semajno (NIS) por junuloj kaj junaj plenkreskuloj; tiujn du renkontiĝojn organizas la asocio EsperantoLand.

FontindikojEdit

  1. 1,0 1,1 1,2 Kunigo de IS kaj AS, ĉi-jare en Zakopane - JES!!! (oficiala komuniko pri JES de PEJ- kaj GEJ-Estraroj)
  2. En la jarraporto de la GEJ-estraro por la jaro 2008, publikigita la 31-an de decembro 2008, oni nomis ĝin ankoraŭ "Junulara Esperanto-Semajno".

Vidu ankaŭEdit

  Ago-Semajno
  Internacia Seminario
  Novjara Internacia Semajno (NIS)
  Komuna Seminario

Eksteraj ligiloj Edit

·  Oficiala JES-paĝo (ankoraŭ konstruata)
·  Kunigo de IS kaj AS, ĉi-jare en Zakopane - JES!!! (oficiala komuniko pri JES de PEJ- kaj GEJ-Estraroj)
·  Filmo anoncanta la ekeston de JES, uzita dum la oficiala anonco
·  Video pri oficiala anonco de JES dum la 52-a IS
·  Diskuto pri JES ĉe Libera Folio
Ĉi tiu artikolo estas akceptita en la liston de legindaj artikoloj.en:Junulara E-Semajno

fr:Junulara E-Semajno it:Junulara E-Semajno

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki