FANDOM


Poslankyňa Európskeho parlamentu Ljudmila Novak predložila dňa 21. januára 2009 Európskemu parlamentu vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie pod značkou PE 416.668v01-00 v rámci diskusie o Správe o viacjazyčnosti (spravodajca poslanec Vasco Graça Moura) tri pozmeňovacie návrhy k článku 4:

Pozmeňovací návrh:
4a. (nový) konštatuje, že nie je možné zabezpečiť princíp rovnoprávnosti jazykov, kým sa používa národný jazyk (angličtina) ako "lingua franca".

Pozmeňovací návrh:
4b. (nový) navrhuje, aby sa pri zachovaní a používaní živých jazykov, úcte k jazykovej rozmanitosti a povzbudzovaní k učeniu rozličných jazykov preskúmala možnosť a užitočnosť zavedenia spoločného umelého jazyka v EÚ, napríklad esperanta. Len ten by mohol uľahčiť vzájomné dorozumenie v Európe aj s obyvateľmi iných kontinentov, lebo je ľahké sa ho naučiť a používať.

Pozmeňovací návrh:
4c. (nový) konštatuje, že zavedenie eura ako spoločnej európskej meny nesmierne uľahčilo obchodovanie medzi krajinami, pomohlo ekonomickému rastu a zväčšilo stabilitu v EÚ. Podobné účinky by mohlo mať aj zavedenie spoločného komunikačného jazyka, ktorý by nijako neodstránil ani neobmedzil používanie národných a iných žijúcich jazykov používaných v EÚ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki