FANDOM


Lid van het Europees parlement Ljudmila Novak presenteerde 21 januari 2009 aan het Europees parlement in het comité voor cultuur onder de tekening: PE 416.668v01-00 in het kader van het debat over het rapport/de mening over meertaligheid van Vasco Graca Moura drie voorstellen over wijzigingen van artikel 4:

Wijzigingsvoorstel:
4a. (nieuw) constateert, dat het principe van rechtsgelijkheid niet gegarandeerd kan worden als men een nationale taal (het Engels) gebruikt als "lingua franca".

Wijzigingsvoorstel:
4b. (nieuw) stelt voor, terwijl levende talen behouden en gebruikt worden, taaldiversiteit gerespecteerd en het leren van verschillende talen gestimuleerd wordt, de mogelijkheid en het nut te bestuderen van het invoeren in de EU van een gemeenschappelijke kunstmatige taal, bijvoorbeeld het Esperanto. Alleen deze kan de onderlinge verstandhouding vergemakkelijken van bewoners in Europa en andere continenten, omdat deze taal eenvoudig te leren en te gebruiken is.

Wijzigingsvoorstel:
4.c. (nieuw) constateert, dat de invoering van de euro als gemeenschappelijke Europese munteenheid de handel tussen staten erg heeft vergemakkelijkt en economische groei en stabiliteit in de EU heeft bevorderd. Ook het invoeren van een gemeenschappelijke taal die op geen enkele manier het gebruik van nationale en andere levende talen zal verwijderen of beperken, kan soortgelijke effecten hebben.