FANDOM


Ljudmila Novak, európai parlamenti képviselő 2009. január 21-én az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságához PE 416.668v01-00 szám alatt a Vasco Graca Moura által készített, a soknyelvűségről szóló jelentés/vélemény 4. cikkelyéhez a vita során három módosító javaslatot terjesztett be:

Módosító javaslat: 4.a. (új) megállapítja, hogy az egyenjogúság tiszteletben-tartásának elve nem biztosítható addig, amig nemzeti nyelvet (az angolt) használnak "lingua franca"-ként.

Módosító javaslat: 4.b. (új) javasolja, hogy miközben megőrizzük és használjuk az élő nyelveket, tiszteletben tartjuk a nyelvek sokféleségét és ösztönözzük a különböző nyelvek tanulását, tanulmányozzuk egy közös, tervezett nyelv - mint például az eszperantó - bevezetésének lehetőségét és hasznosságát az Európai Unióban. Csak ez tudná megkönnyíteni a kommunikációt Európában és más világrészek népeivel, mivel mind a megtanulása, mind a használata egyszerű.

Módosító javaslat: 4.c. (új) megállapítja, hogy az euró, mint közös európai pénznem, jelentős mértékben megkönnyítette a tagállamok közötti kereskedelmet és segítette az Európai Unióban a gazdasági növekedést és a stabilitást. Hasonló hatásai lehetnének egy közös, kommunikációs nyelv bevezetésének is, amely egyáltalán nem szüntetné meg és nem korlátozná a nemzeti és más, élő nyelvek használatát az Európai Unióban.