FANDOM


Belartaj Konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo.

Ili okazas ekde 1950 sub aŭspicio de UEA, la rezultoj estas proklamataj dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto.

Inter la du mondmilitoj ekzistis simila konkurso nomata Internaciaj Floraj Ludoj.

La Belartaj Konkursoj enhavas jenajn branĉojn:

a) Poezio originala (maksimuma longo de poemo ne fiksita);
b) Prozo originala (maksimuma longo de verko 200 x 65 maŝinskribitaj spacoj);
c) Eseo originala pri temo lingva, literatura, historia au sociologia, prefere en ligo kun la internacia lingvo aŭ la Kongresa Temo (proksimuma longo 10 tajpitaj paĝoj; ĉirkaŭ 400 x 65 maŝinskribitaj spacoj);
c) Teatraĵo originala;
d) Vidbendo, teme ligita al la lingvo Esperanto aŭ la Kongresa Temo (nigra-blanka au kolora, daŭro inter 15 kaj 60 minutoj);
e) Kanto (la teksto kaj melodio povas esti verkitaj de malsamaj aŭtoroj; la melodion oni povas sendi surpapere aŭ sonbende);
f) Infanlibro de la Jaro
(el Regularo, Art. 1)

Pri la verkoj de la unuopaj konkursaj branĉoj juĝas po tri ĵurianoj, kiuj nuntempe estas: pri poezio Anja Karkiainen (Finnlando), Carmel Mallia (Malto) kaj Mao Zifu (Ĉinio); pri prozo Gerrit Berveling (Nederlando), Donald Broadribb (Aŭstralio) kaj Konisi Gaku (Japanio), kaj pri eseo Detlev Blanke (Germanio), Gian Carlo Fighiera (Italio) kaj Gotoo Hitosi (Japanio). La juĝantoj pri teatraĵoj estas Wera Blanke (Germanio), Paul Gubbins (Britio) kaj Giuliano Turone (Italio). La Infanlibron de la Jaro elektas Kitagawa Hisasi (Japanio), Jouko Lindstedt (Finnlando) kaj James Rezende Piton (Brazilo). La juĝantoj pri filmoj estas Roman Dobrzyński (Pollando), Brian Moon (Luksemburgio) kaj Francisko Veuthey (Nederlando). Por la branĉo de kantoj oni provizore ne elektis juĝantojn, ĉar en 2008 ne okazas konkurso en tiu branĉo.Eksteraj ligojEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki