FANDOM


Andreas KÜNZLI (naskita la 5-an de februaro 1962 en Lucerno) estas svisa esperantisto/interlingvisto, slavisto kaj informadikisto, vivanta en Berno.

Edukado kaj studojEdit

Andreas Künzli vizitis la bazajn lernejojn en Lucerno kaj Kriens/LU, la duagradan en Kriens kaj la gimnazion en Sarnen kaj Lucerno (abiturienta ekzameno en 1983). Armea deĵoro en alpaj fortikaĵoj artileriaj. Poste li studis slavan filologion (slavistikon), orienteŭropan historion kaj internacian juron en la Universitato de Zuriko (licencia ekzameno en 1992). Lia universitata diplom-verkaĵo, kiu ricevis Stipendion Lapenna, traktis la temon Interlingvistiko kaj Esperanto en la Cara Imperio kaj en Sovetunio. Lige kun siaj studoj Künzli vizitis diversajn orienteŭropajn landojn kaj restadis du semestrojn en tiama Sovetunio (1988-89). Liaj profesiaj agadkampoj estas filologio-historio, interlingvistiko kaj informadiko (diplomo de retfakulo en 1998). Kunlaboranto kaj konsilanto de diversaj organizoj, firmaoj kaj individuoj.

Esperanta agadoEdit

Sur nacia niveloEdit

Kvankam Künzli jam en pli fruaj jaroj eksciis pri Esperanto, kiun li lernetis pro lingva intereso, li fariĝis esperantisto finfine en 1979 instige de la 64a UK en Lucerno, dum kiu la gimnaziano rolis kiel libervola asistanto en la gazetara servo. Samtempe li aliĝis al la Lucerna Esperanto-Societo, kies estrarano li restis ĝis 1992, fondante la societan organon La Lucerna Progreso, kiun li redaktis ĝis 1985. 1982-83 la iama ano de Svisa Esperanto-Junularo, SEJ (poste JES) estis komisiito de SES pri junularo, 1984 pri rilatoj kun KCE, 1984-86 pri la preparado de la jubilea jaro. 1986-94 li estis (ĝenerala) sekretario de SES. 1986-92 li estis (pagata) redaktoro kaj parolisto de la Eo-fako de Svisa Radio Internacia (SRI). 1990-94 li membris en la fonduma konsilio de GEP, 1991-93 li estis vicprezidanto de KCE, 1993-94 plentempa (salajrata) sekretario de KCE, kie li trapasis ankaŭ la superan ekzamenon de ILEI/UEA. En 1992 Andreas Künzli komencis kolekti la materialon por Svisa Enciklopedio Planlingva kiu aperis fine de 2006. Ĉefe pro malkontento pri la agado kaj strategio de la Esperanto-movado, en 2009 li eksiĝis el ĉiuj Esperanto-organizaĵoj.

Sur internacia niveloEdit

Sur la internacimovada nivelo, 1980-93 Andreas Künzli aktivis en TEJO (en 1982 kiel komitatano, 1985-91 kiel ĉefredaktoro de TEJO Tutmonde, 1990-93 kiel provizora sekretario, vicprezidanto kaj estrarano pri landa agado de TEJO). En novembro 1991 li organizis kun TEJO en La Chaux-de-Fonds seminarion pri la temo Neŭtraleco - ĉu alternativo al ideologioj? Li vizitis plurajn IJK-jn, UK-jn kaj aliajn aranĝojn kaj ofte vojaĝas, precipe tra orienteŭropaj landoj, kie li kontaktas lokajn esperantistojn aŭ prelegas. Künzli redaktis la politikan rubrikon de Monato (1991-93), krome prizorgis, kun aliaj, la kongresan bultenon de la krakova IJK (1987), gvidis la radioservon de la zagreba IJK (1988) kaj kunredaktis la kongresan kurieron de la havana UK (1990), krom tio li verkis/as artikolojn por diversaj Esperanto-periodaĵoj kaj festlibroj. Interlingvistike interesata, li estas membro de Gesellschaft für Interlinguistik (GIL, Berlin, ekde 1995), fakdelegito de UEA kaj ĝis 2008 konsilanto de CDELI (informadiko, interlingvistiko, slavistiko); iam li membris ankaŭ en aliaj organizajoj (AIS, IKEL, k.a.], ekde 2008 membro de TEĴA kaj Sociologia Eo-Grupo SEG, ekde 2008 redakciano de la socikultura revuo SPEGULO kaj neregula kunlaboranto de La Ondo de Esperanto, Literatura Foiro, SES informas kaj aliaj revuoj). Inter 1997 kaj 2008 li oficis kiel reprezentanto de UEA ĉe UN Ĝenevo, kie de tempo al tempo li vizitis kunsidojn. La 28an de aprilo 1998 li organizis kun UEA en la Palaco de Nacioj datrevenan simpozion pri la temo Lingvo kaj Homaj Rajtoj, sub la aŭspicio de UN-komisiono pri homaj rajtoj (UNHCR).

Premio GrabowskiEdit

Laŭ gazetara komuniko de UEA n-ro 296 en julio 2008 al Andreas Künzli estis aljuĝita la Premio Grabowski de Fondaĵo Antoni Grabowski por lia verko Universalaj Lingvoj en Svislando. Oficiala dankparolado en Esperanto aperos en la revuo Spegulo, aŭtuno 2008.

VerkojEdit

  • 2006: Universalaj Lingvoj en Svislando. La Chaux-de-Fonds: Svisa Esperanto-Societo 2006, 1129 p.

Artikoloj kaj recenzoj (elekto)Edit

·  Kritiko - ne dankon ! ? Kial radikala kritiko de la Esperanto-movado necesas
·  Danko okaze de la aljuĝo de la Grabowski-premio
·  Intervjuo kun Andreas Künzli
·  "Tradicia percepto de la planlingva demando far la svisa gazetaro", Esperanto aktuell
·  "Tradicia percepto de la planlingva demando far la svisa gazetaro", TeĴa.org
·  "Senpagaj novaĵgazetoj por labor-pendolantoj – revolucio en Eŭropo kaj en la svisa amaskomunikilaro"
·  "Grandioza semajno en Vilno"
·  "Invito al malfacila historio"
·  "Arte malambicia, sed psikologie instiga delicaĵo"
·  "Anmerkungen zum Wörterbuch von Erich-Dieter Krause"
·  "La danĝera lingvo, Die neutrale Sprache, Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes", von Marcus Sikosek
·  "En la serĉado de la mondolingvo", de Aleksandr Duliĉenko
·  "Interlingvistikaj kontribuaĵoj sciencnivele", Interlinguistische Beiträge, de Detlev Blanke
·  "Por pli bone kompreni nian movadon", Lingvo kaj popolo. Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado", de Humphrey Tonkin
·  "Esperanto inter revo kaj realo"
·  "Englisch in der Schweiz"

Eksteraj ligiloj Edit

·  Verkoj de Andreas Künzli en la Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo
·  Bibliografio de la kontribuoj de Andreas Künzli

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki